Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Díolúintí ó Dhola

Tá feithiclí atá oiriúnaithe do dhaoine faoi mhíchumas saor ó dholaí ar gach dolabhóthar sa stát.

Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Dolaí

Eisíonn na hoibritheoirí dolabhóithre, pasanna speisialta le go mbeidh tiománaithe faoi mhíchumas saor ó dholaí. Glacfaidh oibritheoirí gach dolabhóthair le pasanna atá eisithe ag oibritheoir eile. Chun cur isteach ar phas, déan teagmháil le hoibritheoir dolabhóthair. Is féidir teacht ar liosta ach dul go léarscáil dolabhóithre , dolabhóthar a roghnú agus 'Breathnaigh ar Tháillí'. Gheobhaidh tú liosta de na hoibritheoirí dolabhóithre ar na leathanaigh seo.

Díolúintí eile ó Tháillí Dola

Tá díolúintí ann ó tháillí dola d'fheithiclí áirithe in Éirinn. Is iad sin, feithiclí ar leis na Fórsaí Cosanta iad nó a úsáideann siad, feithiclí a úsáideann An Garda Síochána, an bhriogáid dóiteáin agus otharchairr.