Gairmeacha

Fostaíocht le TII

Tá Bonneagar Iompair Éireann freagrach as gréasáin bóithre agus iarnróid éadroim na tíre a bhainistiú agus a fheabhsú. Tá foireann TII lonnaithe ina oifigí i mBaile Átha Cliath agus in oifigí réigiúnacha agus tionscadail. D’fhonn na seirbhísí seo a sholáthar tá daoine fostaithe ag TII ó raon fairsing cúlraí gairmiúla, riaracháin agus teicniúla. Is fostóir comhionannais é TII. 

I gcomhréir le Cleachtas na hEarnála Poiblí déanaimid daoine a earcú ar bhonn a gcumais agus déantar folúntais a fhógairt ar ár suíomh gréasáin ag Folúntais Reatha.  

Folúntais Reatha

Faoi láthair táimid ag earcú do na poist seo a leanas:

Le haghaidh faisnéise iomlán faoi na poist seo agus treoracha mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an nasc teidil poist ábhartha agus léigh an leabhrán eolais is infheidhme.

Is é an dáta deiridh d'iarratais ar na róil go léir thuas ná 12 lá, Dé hAoine 8 Márta 2019.

Is féidir aon cheist a sheoladh chuig post@tii.ie.