Sochair Fostaí

 

Oibriú Solúbtha Sochair Fostaíochta Sochar Cúraim Sláinte Forbairt Gairm Bheatha Socrú Saoire
 • Solúbtha (infheidhme do ghráid áirithe)
 • Páirtaimseartha
 • Bliain oibre níos giorra
 • Sos gairme
 • Socruithe solúbtha oibre
 • Dul chun cinn tuarastail incrimintig h bhliantúil
 • Scéim aoisliúntai s na hearnála poiblí
 • Saoire bhreoiteac hta íoctha
 • Seiceálacha sláinte rúnda
 • Scrúdú súl
 • Vacsaín bhliantúil an fhliú
 • Mí folláine an chláir cúnaimh d’fhostaithe
 • Cúnamh oideachais tríú leibhéal
 • Foghlaim agus Forbairt
 • Clár meantóireachta
 • Saoire mháithreachais íoctha iomlan
 • Saoire thuismitheoireachta
 • Saoire atharthachta
 • Saoire thuismitheora
 • Saoire uchtaíoch
 • Force majeure íoctha
 • Saoire mhealla íoctha
 • Saoire chúramora
 • Saoirse staideri agus scrudaithe íoctha