Nuashonrú ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh

Faoi An Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh ón AE (2012/27/AE). Tá ar Éirinn na coigiltí éifeachtúlachta fuinnimh 20% a bhaint amach faoin mbliain 2020, faoi mar a cheanglaítear.
  
 Tá BIÉ ag cabhrú leis an sprioc seo a bhaint amach trí shoilsiú iomarcach a laghdú. Is é an cuspóir reatha, go háirithe ag acomhail mhótarbhealaigh, chun aistriú i dtreo comhsheasmhachta ar aon dul le caighdeáin reatha dearaidh soilsiú bóthair.  Is ionann an t-ídiú Leictreachais ar shoilsiú bealaigh ar bhóithre agus i dtolláin náisiúnta agus 45% d’úsáid iomlán leictreachais BIÉ. Cuirtear nuashonrú ar fáil sa nasc seo a leanas ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh a chuireann BIÉ i bhfeidhm.