Nuashonrú ar COVID-19: CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LE BIÉ

Conas Teagmháil a dhéanamh le BIÉ

X NÁ SEOL EARRAÍ SA PHOST

Ní dhéanfar aon seachadtaí poist chuig ár n-oifigí go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

  • AR AN NGUTHÁN: +353 1 6463600

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an nguthán i rith na seachtaine i rith gnáthuaireanta oifige

  • AR RÍOMHPHOST

Tá roinnt boscaí ríomhphoist ar fáil chun cabhrú le do chomhfhreagras a threorú go tapa chuig foireann ábhartha BIÉ.

Tabhair faoi deara, le do thoil: Más mian leat comhad a cheangal ach mura féidir leat amhlaidh a dhéanamh, seol ríomhphost gearr, le do thoil, chuig an seoladh ríomhphoist ábhartha agus déanfaimid teagmháil leat.

 

 
 
Má bhaineann d’fhiosrúchán le:Seol Ríomhphost, le do thoil, chuig:
Pleanáil agus Forbairt landuseplanning@tii.ie
Sonraisc/Cuntais accountspayable@tii.ie
Saoráil Faisnéise foi@tii.ie
Cosaint Sonraí dataprotection@tii.ie
Seirbhís do Chustaiméirí customerservice@tii.ie
Maidir le gach ceist eile, is féidir leat úsáid a bhaint as ár mbosca ríomhphoist ginearálta, info@tii.ie. Cinnteoimid go seoltar do chomhfhreagras chuig an bhfoireann chuí agus go dtabharfaimid freagra duit a thapúla agus is féidir.
 
Go raibh maith agat as ucht do chomhoibrithe agus fan sábháilte!
 
Foireann BIÉ