Leibhéil Mhíosúla Tráchta Feithiclí Earraí Troma (HGVanna) ar fud Ghréasán Bóithre Náisiúnta BIÉ - Lúnasa 2021

Déantar monatóireacht sa tuairisc mhíosúil seo ar ghníomhaíocht Feithiclí Earraí Troma (HGVanna) i measc roinnt láithreacha straitéiseacha ar fud Ghréasán Bóithre Náisiúnta BIÉ, Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath, an M50, an M1 i ngar d’Aerfort Bhaile Átha Cliath, an M1 ag an teorainn le Tuaisceart Éireann agus an N25 i ngar do Europort Ros Láir san áireamh.

Déanann monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht HGVanna i ndiaidh aistarraingt na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach táscaire áisiúil a chur ar fáil i dtaobh gníomhaíocht choibhneasta calafort in Éirinn i gcomparáid leis an ngníomhaíocht a bhí i gceist anuraidh nó i mblianta roimhe seo agus roimh phaindéim COVID 19 agus Brexit. Déantar monatóireacht sa tuairisc ar na líonta feithiclí i rith na mbuaicuaireanta gníomhaíochta idir 5:00AM agus 9:00AM anuas ar líonta feithiclí i gcaitheamh 24 uair an chloig. Is éagsúil a bheidh na líonta seo bunaithe ar roinnt saincheisteanna (aimsir, an lá den tseachtain), ach tabharfaidh siad leid mhaith dúinn maidir le treochtaí féideartha i bpatrúin feithicil earraí.