Suirbhéanna um Aerfheithiclí gan Foireann (AFGF) - Fionnghlas agus Baile Shéarlais

Tá Bonneagar Iompair Éireann ag déanamh suirbhéanna Aerfheithiclí Gan Fhoireann (AFGF) feadh bhealach beartaithe Luas Fhionnghlas i gceantar Fhionnghlas agus Bhaile Shéarlais. Faoi réir na  haimisre, is iad dátaí pleanáilte na suirbhéanna Iúil go Lúnasa 2021.  Beidh aitheantas ag oibreoirí AFGF BIÉ agus beidh siad inaitheanta ag éadaí brandáilte BIÉ. 

D’fhéadfadh na suirbhéanna sonraí pearsanta an-teoranta nach gcoinnítear a bhailiú trí thimpiste.  Próiseálann Bonneagar Iompair Éireann sonraí pearsanta de réir a Fhógra Cosanta Sonraí atá ar fáil anseo.