Suirbhéanna Aerfheithicle gan Fhoireann (AFGF) – Bealach an Doirnín go Scramóg, Contae Ros Comáin

Tá Bonneagar Iompair Éireann ag tabhairt faoi shuirbhéanna ar Aerfheithiclí Gan Fhoireann (AFGF) feadh an N5 i gceantar Bhealach an Doirnín go Scramóg, Contae Ros Comáin. Tabharfar faoi na suirbhéanna i rith uaireanta oibre agus, ag brath ar an aimsir, beartaítear tabhairt fúthu idir Deireadh Fómhair go Samhain 2021. Beidh aitheantas á iompar ag oibreoirí AFGF BIÉ agus beidh éadaí brandáilte BIÉ á gcaitheamh acu.
 
B’fhéidir go mbaileoidh na suirbhéanna sonraí pearsanta an-teoranta gan chuimhneamh agus ní choimeádfar iad. Déanann Bonneagar Iompair Éireann próiseáil ar shonraí pearsanta i gcomhréir lena Fhógra um Chosaint Sonraí atá ar fáil anseo.