Suirbhéanna um Aerfheithiclí gan Foireann (AFGF) - Líne Uaine Luas

Tá Bonneagar Iompair Éireann ag tabhairt faoi shuirbhéanna ar Aerfheithicil gan Fhoireann (AFGF) feadh Líne Uaine Luas i gceantar Charlemont, Contae Bhaile Átha Cliath. Ag brath ar an aimsir, beartaítear tabhairt fúthu idir Deireadh Fómhair agus Samhain 2020. Beidh aitheantas á iompar ag oibreoirí AFGF BIÉ agus beidh éadaí brandáilte BIÉ á gcaitheamh acu.
 
B’fhéidir go mbaileoidh na suirbhéanna sonraí pearsanta an-teoranta gan chuimhneamh agus ní choimeádfar iad. Déanann Bonneagar Iompair Éireann próiseáil ar shonraí pearsanta i gcomhréir lena Fhógra um Chosaint Sonraí atá ar fáil anseo.