Suirbhéanna um Aerfheithiclí gan Foireann (AFGF) - Líne Dhearg Luas

Tá Bonneagar Iompair Éireann ag tabhairt faoi shuirbhéanna ar Aerfheithicil gan Fhoireann (AFGF) feadh Líne Dhearg Luas i gceantar Shráid an Teampaill, Contae Bhaile Átha Cliath. Tabharfar faoi na suirbhéanna i rith uaireanta oibre agus, ag brath ar an aimsir, beartaítear tabhairt fúthu i mí na Nollag 2019. Beidh aitheantas á iompar ag oibreoirí AFGF BIÉ agus beidh éadaí brandáilte BIÉ á gcaitheamh acu.
 
Féadfar sonraí pearsanta an-teoranta a bhailiú nach gcoimeádfar sna suirbhéanna.  Próiseálann Bonneagar Iompair Éireann sonraí pearsanta de réir na téarmaí atá ina Fhógra maidir le Cosaint Sonraí atá ar fáil anseo.