Córais Oibríochta agus Rialaithe

Mar a rialtar agus a oibrítear an Luas

Tá lársheomra rialaithe ag Luas atá suite in Iosta na Bó Deirge. Is iad seo a leanas na príomhchórais rialaithe leictreonaigh agus cumarsáide a úsáidtear d'oibríochtaí.

 • An tUathchóras Aimsithe Feithiclí (“AVLS”)
 • Trealamh suite SCADA
 • Soláthar cumhachta SCADA
 • Córas taispeána faisnéis paisinéirí
 • Córas fógartha poiblí
 • Raidió TETRA (trácht sonraí agus guthanna)
 • Gréasán tarchurtha cábla snáthoptaice
 • Córas teileafóin PABX
 • Córas éigeandála teileafóin
 • Monatóireacht agus taifeadadh TCI (CCTV)
 • Córas comharthaíochta cois líne