Gairmeacha

" "

Fostaíocht le TII

Tá Infrastruchtúr Iompair Éireann (TII) freagrach as seachadadh agus oibriú seirbhísí bonneagair iompair sábháilte agus éifeachtúla, lena n-áirítear líonraí bóthair náisiúnta agus iarnróid éadroma na tíre. Is é misean TII ná bonneagar agus seirbhísí iompair a sheachadadh le caighdeán maireachtála mhuintir na hÉireann agus tacaíocht a thabhairt d'fhás eacnamaíoch na tíre. Tá TII lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus fostaíonn an eagraíocht réimse leathan disciplíní gairmiúla, riaracháin agus teicniúla.

Ag teacht le cleachtas na hEarnála Poiblí, tá ár nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin bunaithe ar an gCreat um Inniúlacht PAS agus leanann ár n-agallamh le formáid inniúlachta leathstruchtúrtha.

Folúntais Reatha

Tá iarrtaís á lorg againn ar an bpost seo a leanas faoi láthair:​

Sé dáta deiridh an iarratais ná: 12 meán lae, Dé hAoine 8 Nollaig.

Sé dáta deiridh an iarratais ná: 5.30in, Dé Luain 11 Nollaig.

Chun an t-eolas iomlán a fháil faoin bpost seo chomh maith leis na miontreoracha ar conas iarratas a dhéanamh air, cliceáil le ar theideal an phoist agus léigh an leabhrán faisnéise lena bhaineann.

Is féidir aon cheist faoin bhfolúntas a chur ar rPhost chuig jobs@tii.ie

Forálacha RGCS BIÉ – Earcaíocht