Gairmeacha

Fostaíocht le TII

Tá Infrastruchtúr Iompair Éireann (TII) freagrach as seachadadh agus oibriú seirbhísí bonneagair iompair sábháilte agus éifeachtúla, lena n-áirítear líonraí bóthair náisiúnta agus iarnróid éadroma na tíre. Is é misean TII ná bonneagar agus seirbhísí iompair a sheachadadh le caighdeán maireachtála mhuintir na hÉireann agus tacaíocht a thabhairt d'fhás eacnamaíoch na tíre. Tá TII lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus fostaíonn an eagraíocht réimse leathan disciplíní gairmiúla, riaracháin agus teicniúla.


Ag teacht le cleachtas na hEarnála Poiblí, tá ár nósanna imeachta earcaíochta agus roghnúcháin bunaithe ar an gCreat um Inniúlacht PAS agus leanann ár n-agallamh le formáid inniúlachta leathstruchtúrtha.

Folúntais Reatha

Faoi láthair táimid ag earcú do na poist seo a leanas:

Le haghaidh faisnéise iomlán faoi na poist seo agus treoracha mionsonraithe maidir le conas iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an nasc teidil poist ábhartha agus léigh an leabhrán eolais is infheidhme.

Is é an dáta deiridh d'iarratais ar na róil go léir thuas ná 12 lá, Dé hAoine 8 Márta 2019.

Is féidir aon cheist a sheoladh chuig post@tii.ie.