Beartas Fianán

Is éard atá i bhfianán ná téacschomhad beag is féidir a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach agus ina gcoinnítear sonraí a bhaineann le suíomh gréasáin ar a dtugann tú cuairt. Féadfaidh go ligeann sé do shuíomh gréasáin ‘cuimhneamh’ ar do ghníomhaíochtaí nó ar do roghanna thar tréimhse ama, nó féadfaidh sonraí a bheith ann a bhaineann le feidhmiú nó soláthar an tsuímh ghréasáin.  Is féidir gurb é úinéir an tsuímh gréasáin a dhéanann na fianáin a shocrú, nó i gcásanna áirithe seirbhísí tríú páirtí a ligeann úinéir an tsuímh gréasáin dóibh faisnéis eile a chur i láthair, ábhar a rith, nó feidhmiúlacht eile amhail anailísíocht a chur ar fáil.

Nuair a thugtar cuairt chuig an suíomh gréasáin seo don chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht a chuireann ar an eolas tú faoi chúrsaí fianán. Ligeann formhór na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó do shocruithe féin a oiriúnú i ndáil le fianáin. Chun a fháil amach conas é sin a dhéanamh, féach ‘Fianáin a Bhainistiú i do Bhrabhsálaí’ thíos. Tabhair do d’aire, má mhúchann tú fianáin nó má athraíonn tú na socruithe, seans nach n-oibreoidh roinnt gnéithe den suíomh gréasáin i gceart.

Fianáin a Bhainistiú i do Bhrabhsálaí
 
Laistigh de do bhrabhsálaí is féidir rogha a dhéanamh cé acu an mian leat glacadh le fianáin nó a mhalairt. Cuirfidh brabhsálaithe difriúla rialtáin difriúla ar fáil duit agus, mar sin, tugtar naisc thíos chuig treoracha déantóirí móréilimh maidir leis sin a dhéanamh. De ghnáth, tugann brabhsálaithe rogha i gcónaí maidir le fianáin a ghlacadh, a dhiúltiú nó a scriosadh, nó maidir le fianáin ó sholáthróirí as a mbaineann úinéir an tsuímh gréasáin úsáid (“fianáin tríú páirtí”) nó fianáin ó shuíomhanna gréasáin áirithe a ghlacadh, a dhiúltú nó a scriosadh. 
 
Tugtar naisc thíos chuig roinnt de na brabhsálaithe is mó éilimh agus chuig treoracha maidir le fianáin a fheiceáil agus a dhíchumasú.
Opera

Fianáin Áirithe in úsáid ar an Suíomh Gréasáin seo. 

1. Google Analytics

Úsáideann TII Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin arna cur ar fáil ag Google, Inc. ("Google"), chun cabhrú linn le feidhmiú an tsuímh gréasáin seo. Cabhraíonn an tseirbhís seo linn faisnéis ábhartha a chur ar fáil i bhformáid inrochtana. Úsáidimid Anaithnidiú IP in Google Analytics – mar sin déantar anaithnidiú ar sheoladh IP an ghléis a úsáideann tú chun teacht chuig ár suíomh gréasáin.


Leagtar amach thíos sampla de na cineálacha fianán a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo.  Ní liosta uileghabhálach é seo. Má tá imní ort faoi conas a dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil tríd an suíomh gréasán seo, iarrtar ort an imní sin a chur in iúl dúinn. Tabhair do d’aire nach mbailíonn TII faisnéis chun críocha fógraíochta nó athdíriú a dhéanamh. Is féidir cead a dhiúltú do Google Analytics rianú a dhéanamh ort trí Google Analytics Opt-out Browser Add-on a íoslódáil agus a shuiteáil ar do bhrabhsálaí gréasáin reatha. Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Ainm Fianáin Google AnalyticsTuairiscDul as Feidhm
_ga Úsáidtear é chun cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin a aithint óna chéile Ní théann sé as Feidhm
__utmz Bailíonn sé sonraí maidir le cad as a dtagann úsáideoirí, cén t-inneall cuardaigh a úsáidtear, cén nasc a cliceáiltear agus cén téarma cuardaigh a úsáidtear. 6 mhí ón suiteáil/uasdátú.
__utma Úsáidtear é chun úsáideoirí agus seisiúin a aithint óna chéile. Cruthaítear an fianán nuair a ritheann an leabharlann javascript agus nuair nach bhfuil fianáin __utma ann cheana féin. Déantar an fianán a uasdátú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. 2 Bhliain
__utmc Ní úsáidtear é in ga.js. Socraithe chun idir-inoibritheacht a dhéanamh le urchin.js. Go stairiúil, feidhmíodh an fianán seo i gcomhar leis an bhfianán __utmb chun a fháil amach cibé an raibh an úsáideoir i seisiún/cuairt nua. Deireadh an tseisiúin brabhsálaithe.
__utmt Úsáidtear an fianán _utmt chun an ráta iarratais a scóigeadh agus téann sé in éag i ndiaidh 10 nóiméad.
 
10 nóiméad
__utmb Úsáídtear é chun seisiúin/cuairteanna nua a aithint. Cruthaítear an fianán nuair a ritheann an leabharlann javascript agus nuair nach bhfuil fianáin __utmb ann cheana féin. Déantar an fianán a uasdátú gach uair a sheoltar sonraí chuig Google Analytics. 30 nóiméad ón suiteáil/uasdátú

2. Toiliú Fianáin

Úsáidtear an fianán “cookieconsent_dismissed” chun a chinntiú cibé acu an meirge ‘Toiliú Fianáin’ a thaispeáint nó a mhalairt.

Ainm FianáinTuairiscDul as Feidhm
cookieconsent_status Úsáidtear an fianán “cookieconsent_status” chun a chinntiú cibé acu an meirge ‘Toiliú Fianáin’ a thaispeáint nó a mhalairt. 12 Mhí