Leibhéil Trácht Gluaisteán Laethúla ar fud Ghréasán Bóithre Náisiúnta BIÉ - an 27 Bealtaine 2021

Léargas laethúil é seo ar thrácht gluaisteán i rith na mbuaicuaireanta taistil ó 7:00AM go 10:00AM i measc láithreacha sainaitheanta ar an ngréasán bóithre náisiúnta/mótarbhealaí. Is éagsúil a bheidh na huimhreacha seo bunaithe ar roinnt saincheisteanna (aimsir, lá den tseachtain), ach léireoidh siad treochtaí féideartha i bpatrúin taistil.

 

Cliceáil an nasc thíos, le do thoil, chun na sonraí tráchta a léamh don 27 Bealtaine 2021.