Líonra Náisiúnta na Rothaíochta

Tá cuireadh á thabhairt ag Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) don phobal agus d’éinne eile ar spéis leis a chuid tuairimí a thabhairt faoi fhorbairt Líonra Náisiúnta na Rothaíochta (LNR) nua. Rachaidh an LNR uaillmhianach, croíghréasán pleanáilte na rothaíochta ar fhad 3,500km a thrasnóidh go géar ar fud na tíre, ag ceangal os cionn 200 sráidbhaile, baile agus cathair. Áireoidh an líonra seo naisc rothaíochta le moil iompair, ionaid oideachais, ionaid fostaíochta agus cinn scríbe fóillíochta agus turasóireachta, agus tacóidh sé leis an seachadadh rothar “an mhíle dheireanach”. Tá an comhairliúchán poiblí ar an LNR nua ar oscailt ón gCéadaoin an 4 Bealtaine go dtí Dé Máirt an 7 Meitheamh 2022. Tá léarscáil an LNR agus an fhaisnéis chúlra, chomh maith le sonraí maidir le conas do thuairim a chur in iúl, le fáil ar líne anseo.

Le míonna beaga anuas, táimid ag obair go dlúth leis na geallsealbhóirí chun an fhaisnéis a bhailiú ar sholáthar an bhonneagair rothaíochta atá ann cheana féin agus ag lorg aon deis inar féidir linn áiseanna nua a fhorbairt. Mar thoradh air seo, rinneadh pleananna maidir leis an LNR a fhorbairt agus tá siad á roinnt againn d'fhonn an aiseolais a fháil a chabhróidh linn an moladh is fearr is féidir a chruthú.

Tar éis dúinn ár gcuid anailíse a dhéanamh ar an aiseolas ón bpobal, críochnófar an tuarascáil deiridh i mí Lúnasa na bliana 2022 ar Líonra Náisiúnta na Rothaíochta atá beartaithe ina n-áireofar an t-aiseolas a fuarthas. Déanfar na mion-phleananna a fhorbairt ansin le haghaidh cur i bhfeidhm céim ar chéim an LNR sna blianta atá romhainn.

  • Beidh an LNR ag obair mar chroíghréasán a cheanglaíonn bailte, cathracha agus cinn scríbe ar fud na hÉireann.
  • Tá an LNR atá beartaithe thart ar 3,500km ar fad.
  • Ceanglóidh an LNR breis is 200 cathair, baile agus sráidbhaile.
  • Cuirfidh an LNR le bonneagar eile na rothaíochta, lena n-áirítear Eurovelo, na glasbhealaí agus na líonraí réigiúnacha agus cathracha.