Suirbhéanna um Aerfheithiclí gan Foireann (AFGF) - Ghleann na Life, Co. Bhaile Átha Cliath

Tá Bonneagar Iompair Éireann ag déanamh suirbhéanna um Aerfheithiclí gan Foireann (AFGF) ar fad an N4, sa cheantar timpeall Ghleann na Life, Co. Bhaile Átha Cliath. Déanfar na suirbhéanna le linn uaireanta oibre agus, ag brath ar an aimsir, tá sé beartaithe go ndéanfar na suirbhéanna idir Deireadh Fómhair agus Nollaig 2019.  Beidh cruthúnas aitheantais á n-iompar ag oibreoirí AFGF BIÉ agus beidh siad ag caitheamh éadaí brandáilte BIÉ.
 
Féadfar sonraí pearsanta an-teoranta a bhailiú nach gcoimeádfar sna suirbhéanna.  Próiseálann Bonneagar Iompair Éireann sonraí pearsanta de réir na téarmaí atá ina Fhógra maidir le Cosaint Sonraí atá ar fáil anseo.