Suirbhéanna Aerfheithiclí Gan Fhoireann (AGF) – N6 Droichead Átha Luain, Co. Ros Comáin.

Tá suirbhéanna Aerfheithiclí Gan Fhoireann (AGF) á ndéanamh ag Innealtóirí le Dróin, thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann, ag droichead an N6 i mBaile Átha Luain, Contae Ros Comáin. Déanfar na suirbhéanna le linn uaireanta oibre agus, ag brath ar choinníollacha aimsire, is iad dátaí beartaithe an tsuirbhé ná 7ú Feabhra go 14ú Feabhra, 2024.  Beidh aitheantas grianghrafadóireachta ag na hoibreoirí AGF.

B’fhéidir go mbaileoidh na suirbhéanna sonraí pearsanta an-teoranta gan chuimhneamh agus ní choimeádfar iad. Próiseálann Bonneagar Iompair Éireann sonraí pearsanta i gcomhréir lena Fhógra Cosanta Sonraí atá ar fáil anseo.