Páirceáil agus Taisteal

Ritheann TII seacht Láithreán Páirceáil agus Taisteal

Oibríonn agus bainistíonn Oibritheoir Luas na láithreáin seo ar a bhfuil 2,200 spás páirceála ag na suíomhanna liostaithe thíos. Oibrítear an áis Pháirceáil agus Taisteal ag Crois Thamhlachta faoi shocrú eile atá taobh amuigh de scóip Chonradh Oibríochta Luas.

Láithreáin Páirceáil agus Taisteal

Líne
Suíomh
Spásanna
Cuntas
An Líne Dhearg
Baile an tSíbhrigh
312

Carrchlós dromchla

An Líne Dhearg
An Bhó Dhearg
727

Carrchlós dromchla

An Líne Uaine

Carraig Mhaighin

352

Carrchlós dromchla

 (Sealadach)
An Líne Uaine

Áth an Ghainimh

47

Carrchlós dromchla

An Líne Uaine

Stigh Lorgan

2
147

Carrchlós dromchla

An Líne Uaine
 

Stigh Lorgan

1
194

Carrchlós dromchla

An Líne Uaine
Baile Amhlaoibh
421

Carrchlós ilstórach a chomhroinntear le páirceáil phríobháideach.

Iomlán na Spásanna
 
2,200
 

Tá a thuilleadh eolais ag suíomh gréasáin Luas