Líon Paisinéirí

Líon paisinéirí Luas ó 2004

Ón uair a osclaíodh é in 2004, tháinig fás mór ar líon paisinéirí Luas go dtí an bhliain 2007 nuair a bhí 28.4 milliún paisinéir. I ndiaidh an chúlaithe eacnamaíochta, thit líon na bpaisinéirí in 2008 agus 2009. Tar éis do na síntí ar na Dugthailte i mí na Nollag 2009 agus Gleann Bhríde i mí Dheireadh Fómhair 2010 agus Teach Sagard in Iúil 2011 tháinig fás as an nua ar líon na bpaisinéirí, bhí líon paisinéirí ní ba mhó ná riamh le 32.6 milliún paisinéir ar Luas.

Graph of the Luas passenger numbers from 2004 to 2014.