Léarscáileanna Scéil

Luíochán Chúil na Cathrach, Iarthar Chorcaí, Éire

D’fhoilsigh Bonneagar Iompair Éireann, le Comhairle Contae Chorcaí, Léarscáil Scéil ar líne dar teideal ‘Luíochán Chúil na Cathrach, Iarthar Chorcaí, Éire: Scéal faoi choinbhleacht agus íobairt le linn Chogadh na Saoirse, 25 Feabhra 1921’. Déanann an léarscáil comóradh ar an gcéad bliain ó Luíochán Chogadh Saoirse na hÉireann ag Cúil na Cathrach, gar do Bhaile Mhic Íre i gCorcaigh.

Tharla an luíochán, ina d'ionsaigh Óglaigh Cholún Reatha an IRA baill de Rannán Cúnta Chonstáblacht Ríoga na hÉireann, ag cuid casta de sheanbhóthar an N22 i mbaile fearainn Cúil na Cathrach, timpeall 11 km siar ó bhaile Mhaigh Chromtha.

Tugann an Léarscáil Scéil leagan amach do chomhthéacs stairiúil an luíocháin agus soláthraíonn sé faisnéis faoin gcaoi ar roghnaíodh suíomh an luíocháin, an straitéis luíocháin agus an chaoi ar thit an luíochán amach, lena n-áirítear fealladh amhrasta ag sabaitéir. Tugtar mionsonraí freisin faoin mbeirt cheannasaí ón dá taobh a raibh i gcoimhlint armtha i gcoinne a chéile de bharr chinniúint na staire.

Cuimsíonn an Léarscáil Scéil grianghraif stairiúla, léarscáil idirghníomhach agus naisc chuig tuilleadh léitheoireachta agus acmhainní, chomh maith le léargas suntasach ar stair scannán na hÉireann.

D’fháiltigh Méara Chontae Chorcaí, an Comhairleoir Mary Linehan Foley roimh an seoladh, ag ceiliúradh an ama thábhachtaigh seo inár stair;

“100 bliain ó shin, bhí baint mhór ag Contae Chorcaí le Cogadh Saoirse na hÉireann. Agus an comóradh céad bliain seo á chomóradh, cabhróidh an léarscáil scéil seo linn an ócáid stairiúil seo a chomóradh agus ardóidh sé feasacht faoin luíochán ag Cúil na Cathrach, go háitiúil agus go hidirnáisiúnta. Cé go bhfuilimid ag tnúth le ham ina mbeimid in ann comóradh a dhéanamh le chéile go pearsanta agus ag go leor áiteanna stairiúla áirithe i gContae Chorcaí, soláthraíonn an acmhainn ar líne seo bealach dúinn go léir teagmháil a dhéanamh lenár stair shaibhir ón mbaile ”.