Soláthar

Foilsíonn an tÚdarás a thairiscintí agus fógraí dámhachtainí conartha ar http://etenders.gov.ie/.
 
Chun teacht ar liosta an Údaráis téigh go dtí an leathanach cuardaigh anseo.
 
Le haghaidh forbhreathnú ar dhul chun cinn Soláthar agus Tionscadail TII do 2017 cliceáil anseo.

BEARTAS TIONSCAIL TII

Cliceáil anseo chun an polasaí a íoslódáil.

Gnáthfhógra um Chosaint Sonraí Soláthair BIÉ

Cliceáil anseo chun cóip den Fhógra a íoslódáil.

Naisc Áisiúla

Tabharfaidh na naisc seo a leanas faisnéis áisiúil maidir leis an bpróiseas soláthair phoiblí. 
  • I mí na Nollag 2012, ag éirí as moltaí i dtuarascáil ar athbhreithniú ar an bhfeidhmeannas soláthair lárnaigh, d'fhógair an tAire ceapachán Príomhoifigeach Soláthair (CPO) le bheith i gceannas ar phríomheilimint de chlár an Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí.
  • D'fhorbair an tSeirbhís Násiúnta Soláthair eTenders chun cabhrú leat fógraí tairiscintí a bhaineann le soláthar don rialtas agus don earnáil phoiblí ar fud na hÉireann a aimsiú agus a fhoilsiú. 
  • Tá an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freagrach as an bpolasaí náisiúnta soláthair phoiblí a chur i bhfeidhm, go háirithe maidir le soláthar tógála.
  • Tá sé mar aidhm ag an tSeirbhís Násiúnta Soláthair go mbeadh soláthar earraí agus seirbhísí don earnáil phoiblí in Éirinn níos éifeachtúlaí ann agus go bhfaighfí luach níos fearr ar airgead.
  • TED (Tairiscintí Leictreonacha Laethúla) is ea an leagan leictreonach den ‘Forlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh' atá ann don soláthar poiblí Eopach.
  • Tugann SIMAP, córas faisnéise um sholáthar poiblí, rochtain ar an bhfaisnéis is tábhachtaí maidir le soláthar poiblí san Eoraip.