Taighde Comhoibrithe

Tá an-tairbhe le baint as an taighde comhoibrithe agus is féidir rochtain a fháil, gan mórán infheistíochta, ar thionscadail mhóra agus ar shaineolas. Slí éifeachtach is ea an comhoibriú chun eolas a aistriú agus tugann sé deis úsáid a bhaint as taighde ar ardchaighdeán agus teicneolaíocht agus eolaíocht cheannródaíoch.

Comhoibriú AE

Modhanna Comhoibrithe:
•    Rannpháirtíocht i dtionscadail arna comhaoiniú ag ollscoileanna agus ag institiúidí tríú leibhéal.
•    Comhoibriú le comhlachtaí Náisiúnta a thugann urraíocht do ghníomhaíochtaí taighde in Éirinn ar nós Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Chomhairle um Thaighde in Éirinn, etc.
•    Rannpháirtíocht i ngrúpaí oibre agus i gcoistí ar nós FEHRL ( Cónaidhm Eorpach na Saotharlanna Taighde Mórbhealaí Náisiúnta), CEDR (Comhdháil na Stiúrthóirí Bóithre Eorpacha) agus ERTRAC (Comhairle Comhairleach Eorpach un Thaighde Iompair Bóithre). 
•    Deiseanna trí thaighde atá maoinithe ag an AE (e.g. 7ú Creatchlár).
•    tionscadail chomhmhaoinithe ar nós na cinn a thosaigh ERA-NET (Líonra Réimse Taighde Eorpach) ROAD agus eagraíochtaí eile dá leithéid.
Tá an tÚdarás i dteagmháil leis na heagraíochtaí seo agus tá ina bhall de roinnt eagraíochtaí de chuid an AE lena n-áirítear CEDR, FEHRL, ERA-NET ROAD, ERTRAC agus PIARC lena chinntiú go bhfuil sé ar an eolas maidir le ghniomhaíochtaí idirnáisiúnta taighde san iompar bóthair agus maidir le deiseanna comhoibrithe le heagraíochtaí eile. Tá cur síos níos mine orthu sin i gCuid 7. Mar chuid dá chúraimí coinníonn an Bainisteoir Taighde líonra teagmhálaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta lena chinntiú go bhfuil an tÚdarás ar an eolas faoi dheiseanna a thugann tionscadail comhoibriúcháin den saghas.
 

Buntáistí an chomhoibrithe

Slí éifeachtach chun taighde a fháil is ea an comhoibriú agus is slí é ar cheart é a spreagadh toisc go dtugann sé luach ar airgead trí athdhéanamh agus dúbailt a sheachaint. I measc bhuntáistí an chomhoibrithe tá:

  • Cur i bhfeidhm dea-chleachtais idirnáisiúnta.
  • Dúbailt laghdaithe ar thaighde.
  • Cáilíocht feabhsaithe taighde
  • Iomaíochas níos mó agus scálaí ama níos giorra
  • Rogha níos leithne soláthraithe
  • Malartú eolais le comhpháirtithe Eorpacha
  • Luach níos fearr ar airgead.

Tugtar an cur chuige ceithre chéim i leith taighde comhoibritheach (arna ghlacadh ó ERA-NET ROAD) thíos. Léirítear an próiseas déanta cinntí a úsáidtear chun a dheimhniú cathain gur cheart comhoibriú agus chun deiseanna comhoibrithe a aithint.