Fógraí Reachtúla

Tá iallach ar TII Fodhlithe a dhéanamh agus a fhoilsiú do gach Scéim Dola in Éirinn.

Tá liosta leagtha síos anseo de na Fodhlithe is infheidme do gach Scéim Dola.    

I gcomhréir leis na Fodhlithe, ní mór fodhlithe, a shainmhínítear chun críocha na bhFodhlithe Dola mar Dholaí Uasta, a fhoilsiú gach bliain. Tá na Dolaí Uasta seo don bhliain seo agus do na blianta atá imithe tharainn le fáil lena n-íoslódáil thíos.