Mótarbhealach M1 (Bóthar Dola Bhaile Mhic Gormáin go Mainistir Bhuithe)

Tá an mhótarbhealach M1 (Baile Mhic Gormáin go Mainistir Bhuithe) lonnaithe in oirthear na hÉireann agus téann sé trí Chontae na Mí agus Contae Lú. Tá an bóthar dola thart ar 30km ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath ar an mbealach idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste. Tá an dola i bhfeidm ar stráice an M1 idir Acomhal 7 (Baile Iúiliáin) agus Acomhal 10 (Droichead Átha thuaidh)

Féach ar léarscáil an bhealach CPP M1 idir Acomhail 7 agus 18, láithreacha dola san áireamh

 

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar an M1:

Cineál FeithicleDola (CBL 23% san áireamh)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.10
Gluaisteáin €2.10
Busanna nó Cóistí €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach mó ná 3,500kg €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €5.40
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.80
OibritheoirRoghanna Íocaíochta DolaTeagmháil
Celtic Roads Group (Dundalk) Teo
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheachta eToll
  • www.etoll.ie
CRG M1, Dola-Phlás
Baile Caoin, Droichead Átha, Co. na Mí
Guthán: 041 982 9820
Facs: 041 982 9824

Ríomhphost: info@crgm1.ie