M3 Dola-Phlás Chluain Aodha-Cheanannais (Theas)

Suíomh: Tá an bealach M3 Chluain Aodha - Cheanannais suite in oirthear na hÉireann. Feidhmíonn sé mar nasc straitéiseach idir Baile Átha Cliath agus an t-iarthuaisceart, le naisc áitiúla le Cluain Aodha, Dún Búinne, Dún Seachlainn, an Uaimh, agus Ceanannas. Tá an dola i bhfeidhm ar stráice an M3 idir Acomhal 5 (Dún Búinne) agus Acomhal 6 (Dún Seachlainn) agus idir Acomhal 9 (An Uaimh Thuaidh) agus Acomhal 10 (Ceanannas).

Féach ar léarscáil na scéime M3 Chluain Aodha-Cheanannais, láithreacha dola san áireamh.

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar an M3:

CINEÁL FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €0.80
Gluaisteáin €1.60
Busanna nó Cóistí €2.40
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach mó ná 3,500kg €2.40
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €3.20
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €4.00

Le haghaidh tuilleadh eolais: www.eurolink-m3.ie

OIBRITHEOIRROGHANNA ÍOCAÍOCHTA DOLATEAGMHÁIL
Eurolink Motorway Operation M3 Teo
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheachta eToll
  • www.etoll.ie
  • Glactar le Visa Debit agus MasterCard (gach lána ach amháin an mearlána)
Eurolink Motorway Operation M3 Teo
Foirgneamh Riaracháin Dola-Phlás an Tairbh Dhuibh
Fearann an Chairéil, Dún Búinne
Co. na Mí
Guthán: + 353 (0) 1 6910450
Facs: +353 (0) 1 8253144

Ríomhphost: customerservice@eurolink-m3.ie