Mótarbhealach M4, Cill Choca - An Bóthar Buí - Cionn Átha Gad

Suíomh: Tá an mhótarbhealach M4 (Cill Choca-An Bóthar Buí-Cionn Átha Gad) lonnaithe in oirthear láir na hÉireann agus téann sé trí Chontae na Mí, Contae na hIarmhí agus Contae Chill Dara. Tá an bóthar dola thart ar 35km siar ó Bhaile Átha Cliath ar an mbealach idir Baile Átha Cliath agus Sligeach/Gaillimh. Tá an dola i bhfeidm ar stráice an M4 idir Acomhal 8 (Cill Choca) agus Acomhal 10 (Cionn Átha Gad thoir).

Féach ar léarscáil an scéim M4 (Cill Choca-An Bóthar Buí-Cionn Átha Gad)

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar an M4:

Cineál FeithicleDola (CBL 23% san áireamh)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.70
Gluaisteáin €3.20
Busanna nó Cóistí €4.90
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach mó ná 3,500kg €4.90
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €6.50
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €7.90
OibritheoirRoghanna Íocaíochta DolaTeagmháil
Eurolink Motorway Operation Teo
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheacha eToll
  • Cártaí Creidmheasa
  • Cártaí réamhíocaíochta
  • www.etoll.ie

Eurolink Motorway Operation Teo.

Foirgneamh Cothabhála, An Caisleán Nua, An Bóthar Buí
Co. Chill Dara.
Guthán: 046 954 0266
Facs: 046 954 0269

Riomhphost: csm4@eurolink-m4.ie