N25 Seachbhóthar Chathair Phort Láirge

Suíomh: Tá an dola-bhóthar suite in oirdheisceart na hÉireann ar an N25 Seachbhóthar Phort Láirge. Tá an dola i bhfeidhm ar stráice an N25 idir an t-acomhal leis an M9/N24 agus an t-acomhal leis an R710. Tá an dola-phlás suite timpeall 5km siar ó Chathair Phort Láirge.

Féach ar léarscáil N25 Seachbhóthar Chathair Phort Láirge, láithreacha dola san áireamh.

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar an N25:

CINEÁL FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.10
Gluaisteáin €2.10
Busanna nó Cóistí €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach mó ná 3,500kg €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €5.40
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.80

Le haghaidh tuilleadh eolais: www.southlink.ie

OIBRITHEOIRROGHANNA ÍOCAÍOCHTA DOLATEAGMHÁIL
Celtic Roads Group (Waterford) Teo
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheachta eToll
  • www.etoll.ie
  • Glactar le Visa Debit agus MasterCard (gach lána ach amháin an mearlána)
Celtic Roads Group (Waterford) Teo
Oifig N25 Chathair Phort Láirge
Acomhal na Greanaí
Co. Chill Chainnigh
Dola-Phlás Phort Láirge
Guthán:
051 319700