N8 Seachbhóthar Ráth Chormaic – Mhainistir Fhear Maí

Suíomh: Tá an Seachbhóthar Ráth Chormaic – Mhainistir Fhear Maí suite i gContae Chorcaí in iardheisceart na hÉireann. Tá an bóthar dola suite timpeall 15km ó thuaidh de Dhún Citil ar bhealach an N8 ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath. Tá an dola i bhfeidhm ar stráice an M8 idir Acomhal 14 (Mainistir Fhear Maí Thuaidh) agus Acomhal 17 (Cnocán na Biolraí).

Féach ar léarscáil an bhealach CPP M8 idir Acomhail 14 agus 17, láithreacha dola san áireamh.

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar an M8:

CINEÁL FEITHICLEDOLA (CBL 23% SAN ÁIREAMH)
Gluaisrothair (níos mó ná 50cc) €1.10
Gluaisteáin €2.10
Busanna nó Cóistí €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle nach mó ná 3,500kg €3.80
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 2 nó 3 acastóir acu €5.40
Feithiclí Earraí ag a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle níos mó ná 3,500kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.80

Le haghaidh tuilleadh eolais: www.directroute.ie

OIBRITHEOIRROGHANNA ÍOCAÍOCHTA DOLATEAGMHÁIL
DirectRoute (Fermoy) Teo
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheachta eToll
  • www.etoll.ie

Dola-Phlás Bhaile an Chondúnaigh
Cnocán na Biolraí
Co. Chorcaí

Guthán: 021 488 99 68

Facs: 021 488 99 75

Ríomhphost: info@efkon.ie