Inbhuanaitheacht

Tá fís ag TII ceannas a ghlacadh ar sholáthar agus oibriú iompair inbhuanaithe, a chumasóidh ár ngréasáin chun borradh ionchuimsitheach a chur chun cinn, deiseanna poist a chruthú, feabhas a chur ar fholláine gach duine, grúpaí leochaileacha san áireamh, ár n-athléimneacht a neartú chun dul i ngleic le hathrú aeráide, leanúint de bheith tiomanta don chomhshaol agus leanúint do thús áite a thabhairt don tsábháilteacht.