Scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí

Luaitear i Rialachán 42(1) na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha), 2011, ‘Tabharfaidh an t-údarás poiblí faoi scagthástáil do Thástáil i leith Measúnú Oiriúnachta ar […] thionscadal […] ar mian le húdarás poiblí tabhairt faoi […] chun measúnú a dhéanamh, i gcomhthéacs an eolais eolaíochta is fearr agus i gcomhthéacs chuspóirí caomhnaithe an láithreáin, más […] dóchúil go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an tionscadal sin, ar bhonn aonair nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile ar an láithreán Eorpach.’
 
Thug BIÉ faoi scagthástálacha do Thástáil i leith Measúnú Oiriúnachta maidir le tionscadail ábhartha ar mhian leis tabhairt fúthu. Tá na cinntiúcháin a rinne BIÉ maidir leis na tionscadail seo ar fáil ag na naisc seo a leanas:
 
 
Tá eolas breise a dtagraítear dó sna cinntiúcháin seo, agus maidir leis na cúiseanna atá leis na cinntiúcháin seo, ar fáil ar iarraidh sin trí ríomhphost a sheoladh chuig: EnvironmentalPolicyCompliance@tii.ie