Scéim Deontais um Bhonneagar Luchtaithe FNAÉ na bhFLanna LDV ar an mBóthar

Seo í Scéim Deontais um Bhonneagar Luchtaithe FNAÉ na bhFLanna LDV ar an mBóthar. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear cóipeanna de dhoiciméid na Scéime, tabhair cuairt ar www.tii.ie/evscheme.

 

How to join the pilot?

Members of the public are invited to register their interest in participating in the pilot by logging on to cits.tii.ie and completing a short survey aimed at assessing their suitability to participate.

0818-715-100 Motorway Incident Number

Is é cuspóir TII bonneagar agus seirbhísí iompair inbhuanaithe a sholáthar, caighdeán níos fearr beatha a sholáthar, tacú le borradh geilleagrach agus meas a léiriú ar an timpeallacht.

Tá Tábhacht le do Thuras

TII is calling 1,500 members of the public to participate in our connected vehicle pilot which will run until the end of 2024.

Help us make Ireland's roads safer and join the pilot today at cits.tii.ie

Serirbhísí Eile

ÁR GCOMHPHÁIRTITHE