Conas teagmháil a dhéanamh le BIÉ

Cliceáil anseo le haghaidh Eolas Teagmhála Dola

Cliceáil anseo le haghaidh Eolas Teagmhála

Is é cuspóir TII bonneagar agus seirbhísí iompair inbhuanaithe a sholáthar, caighdeán níos fearr beatha a sholáthar, tacú le borradh geilleagrach agus meas a léiriú ar an timpeallacht.

Is gníomhaireacht stáit í TII faoi choimirce na Roinne Iompair, a oibríonn ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach araon, i gcomhpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla maidir le bóithre náisiúnta agus féarbhealaí, agus leis an Údarás Náisiúnta Iompair (NTA) maidir le hiarnród éadrom agus meitreo.

Bunaíodh TII trí chumasc idir an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (NRA) agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród (RPA) faoi Acht na mBóithre 2015, agus bunaíodh é chun gréasáin iarnróid éadroim agus bóithre náisiúnta atá sábháilte agus éifeachtach a sheachadadh agus a oibriú. In 2021, tarmligeadh feidhmeanna breise do TII maidir le taisteal gníomhach agus féarbhealaí.

Ag TII táimid ag tógáil geilleagar níos inbhuanaithe agus cáilíocht beatha níos fearr do gach duine. Chun níos mó a fhoghlaim faoinár n-eagraíocht agus faoin obair luachmhar a dhéanaimid chun daoine agus earraí a choinneáil ag gluaiseacht go sábháilte agus go hiontaofa gach lá, cliceáil ar ár bhfíseán faisnéise thíos.

TII National Roads Network Indicators Report for 2023

When the National Roads network performs to its highest standard, road users should enjoy safe journeys with predictable travel times. This report analyses the performance and usage of the network and highlights key trends to the public.

Read the full press release

Scéim Deontais um Bhonneagar Luchtaithe FNAÉ na bhFLanna LDV ar an mBóthar

Seo í Scéim Deontais um Bhonneagar Luchtaithe FNAÉ na bhFLanna LDV ar an mBóthar. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, lena n-áirítear cóipeanna de dhoiciméid na Scéime, tabhair cuairt ar www.tii.ie/evscheme.

0818-715-100 Motorway Incident Number

Feiceáil

Inbhuanaitheacht

Cliceáil anseo chun féachaint ar ár leathanach Inbhuanaitheachta.
Níos mó eolais

Stádas Tionscadal Iompair Phoiblí: 2023

Cliceáil anseo le hamharc ar an Liosta Tionscadail agus Cláir Iompair Phoiblí Ghníomhacha. Níos mó eolais

Stádas Tionscadail Bhóithre Náisiúnta: 2023

Cliceáil anseo le hamharc ar an tuarascáil Stádais Tionscadail Bhóithre Náisiúnta don bhliain 2023. Níos mó eolais

Leabharlann

Cliceáil anseo chun Leabharlann TII a fheiceáil ina bhfuil gach ceann de dhoiciméid neamhrialaithe TII Níos mó eolais

Aimsir Thráchta

Pleanáil d’aistear roimh ré le moilleanna neamhriachtanacha a sheachaint trí úsáid a bhaint as ár neolas cothrom le dáta faoi thrácht ar bhóithre agus faoin aimsir. Níos mó eolais

TRA2024 Ag teacht go Baile Átha Cliath Aibreán 2024

Cliceáil anseo chun sonraí a fheiceáil faoi TRA2024 Níos mó eolais

Join our cooperative technology pilot on cits.tii.ie