Oiriúnú le athrú aeráide

Cuireadh gné nua le tógáil agus cothabháil bóithre náisiúnta agus iarnród éadrom le deich mbliana anuas mar thoradh ar chomhordú domhanda shamhlacha aeráide agus athruithe tuartha ar pharaiméadair aeráide. Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) ag oiriúnú agus ag forbairt straitéisí le haghaidh mhórthubaistí na haeráide éagsúla a bheidh tionchar acu ar na gréasáin bóithre agus iarnród éadrom náisiúnta. Tá tosca aeráide ar nós méaduithe ar dhéine báistí curtha san áireamh i ndearadh scéimeanna bóithre náisiúnta le roinnt blianta. Ach is iad na príomhdhúshláin ag BIÉ, ó thaobh an ghréasán bóithre náisiúnta de, ná go bhfuil cuid mhór an ghreasáin comhdhéanta de bhóithre “oidhreachta” a forbraíodh ó bhealaí stairiúla atá srianta go minic ag dálaí fisiciúla nó comhshaoil.
 
Tá an córas iompair iarnróid éadrom Bhaile Átha Cliath (Luas) tógtha ar bhóithre na cathrach agus, dá bhrí sin, tá sé i gcontúirt ó cuid mhór de na tosca aimsire eisceachtúla a bhfuil tionchar acu ar na bóithre náisiúnta chomh maith.
 
B'fhéidir nach mbeadh tionchair athrú aeráide ar Éirinn chomh dian agus iad á thuar i dtíortha eile san Eoraip, ach is dócha go mbeadh tuile níos minice, baol breise ag baint le sciorrthaí talún, díghrádú dromchla agus damáiste stoirme ina measc.
 
Tugann an straitéis maidir le oiriúint don athrú aeráide ar gréasáin iarnród éadrom agus bóithre náisiúnta na hÉireann achoimre ar straitéis BIÉ maidir le hoiriúnú d'athrú aeráide agus mhórthubaistí na haeráide.