Fuinneamh

Polasaí Fuinnimh

Chun a bunchuspóir a chomhlíonadh, déanann BIÉ a ndícheall le cinntiú go bhfuil bonneagar na hÉireann idir bhóithre náisiúnta agus iarnróid éadroma inbhuanaithe. Tá BIÉ ag obair chun creidiúnú le Caighdeán Idirnáisiúnta ISO 50001: 2018,  Córas Bainistiú Fuinnimh a bhaint amach. Is é atá i gceist leis ná tiomantas do chleachtais agus próisis fuinnimh inbhuanaithe agus glacadh le cur chuige córasach chun feabhas leanúnach ar fheidhmíocht fuinnimh a bhaint amach, lena n-áirítear éifeachtúlacht agus ídiú fuinnimh.


Féach ar Pholasaí Fuinnimh BIÉ.