Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tá sé i gceist le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 úsáid na Gaeilge chun críocha oifigiúla sa Stát a chur chun cinn, agus leagtar amach ann na dualgais ag comhlachtaí poiblí maidir le teangacha oifigiúla an Stáit (i.e. an Ghaeilge agus an Béarla). Leis an Acht seo leagtar amach roinnt riachtanas do chomhlachtaí poiblí maidir le húsáid na Gaeilge agus caithfidh siadsan deimhin a dhéanamh de go gcuireann siad seirbhís as Gaeilge ar fáil nach de chaighdeán níos ísle é ná an tseirbhís a chuireann siad ar fáil as Béarla. De bhreis ar fhorálacha sonracha an Achta, faoi Rialacha a tugadh isteach faoin Acht (Ionstraim Reachtúil Uimh. 391 de 2008) foráiltear, inter alia, d’úsáid na Gaeilge amháin, nó don Ghaeilge agus don Bhéarla le chéile, ar stáiseanóireacht, ar chomharthaí comhlachtaí poiblí agus ar fhógraí labhartha.
 

Bonneagar Iompair Éireann – Scéim 2020-2023 Faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003