Ár nGréasán Bóithre Náisiúnta

Home Bóithre & Dola Ár nGréasán Bóithre Náisiúnta Ár nGréasán Bóithre Náisiúnta Déanann TII an gréasán príomhbhóithre náisiúnta agus bóithre den dara grád in Éirinn a oibriú, a chothabháil agus a fheabhsú.

Map of the Irish road network

Gréasán Príomhbhóithre agus Bóithre den Dara Grád in Éirinn

Tá gréasán príomhbhóithre agus bóithre tánaisteacha na hÉireann thart ar 5,306km ar fad agus tá sé comhdhéanta de mhótarbhealaí, débhealaí agus bóithre aon lána. Tá thart ar 320km den ghréasán mótarbhealaigh 916km á oibriú ag Comhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha.

Déanann oibreoirí Conarthaí Cothabhála agus Athnuachana Mótarbhealaí bainistíocht ar rannóga eile. Iompraíonn ár líonra thart ar 45% de thrácht bóithre iomlán na tíre agus déantar an chuid is mó d'iompar lasta na hÉireann a dháileadh ar bhóithre.

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Operations & Maintenance

TII operates, maintains and improves the national primary and secondary road network in Ireland. Find out how we provide travel information, traffic data and emergency services as well as manage and control our network and its traffic.