Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh

Tá baint dhíreach ag TII le soláthar ionaid serbhíse ar líne ar mhótarbhealaí agus ar dhébhealaí ardchaighdeáin.

Glactar leis go forleathan anois gur cuid de ghréasán sábháilte bóithre é go leor limistéir pháirceála a sholáthar le go mbeidh tiománaithe in ann stop agus sos a thógáil. Mar a tharlaíonn tá stádas dlíthiúil tugtha dó seo le déanaí ag rialacháin an Aontais Eorpaigh faoin mbeartas Gréasáin Tras-Eorpacha Iompair.

Ionaid Seirbhíse Ar Líne

Tá baint dhíreach ag TII le soláthar ionaid serbhíse ar líne ar mhótarbhealaí agus ar dhébhealaí ardchaighdeáin. Tá sé seo difriúil ó ionaid eis líne, i.e. suíomhanna ag acomhail nó gar dóibh nó atá níos faide ó phríomhlíne an mhótarbhealaigh/débhealaigh.

Féach ar agus íoslódáil ár Beartas Ionaid Seirbhíse Mótarbhealaigh.

Clár Ionad Seirbhíse TII

Faoi láthair tá trí ionad seirbhíse mótarbhealaigh ar an nGréasán Bóithre Náisiúnta.

M1

  • Lusca
  • Baile an Ghearlánaigh

M4

  • An Bóthar Buí