Conas teagmháil a dhéanamh le BIÉ

 

Ceisteanna faoi Dholaí

Láithreacha Dola, Muirir Dhola agus Sonraí Teagmhála d’Oibreoirí Dola

Tá eolas ar láithreacha dola, muirir dhola agus sonraí teagmhála d’oibreoirí dola do gach bóthar ar fáil ag: Láithreacha agus Muirir Dhola

 

Teagmhais ar an Mótarbhealach a Thuairisciú

Lárionad Rialaithe Tráchta Mótarbhealaigh:

Déantar áiseanna rialaithe tráchta mótarbhealaigh a bhainistiú agus a chomhordú ag Lárionad Rialaithe Tráchta Mótarbhealaig (MTCC) TII. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an MTCC trí na sonraí teagmhála seo a leanas a úsáid:

Tel: 0818 715 100 or by email to info@mtcc.ie

 

Conas teagmháil a dhéanamh le BIÉ

Iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ar na bealaí seo a leanas:

  • AR AN NGUTHÁN: +353 1 6463600

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an nguthán i rith na seachtaine i rith gnáthuaireanta oifige

  • AR PHOST

Parkgate Business Centre, Parkgate Street, Dublin 8, D08 DK10, Ireland

  • AR RÍOMHPHOST

Tá roinnt boscaí ríomhphoist ar fáil chun cabhrú le do chomhfhreagras a threorú go tapa chuig foireann ábhartha BIÉ.

 

 

MÁ BHAINEANN D’FHIOSRÚCHÁN LE: SEOL RÍOMHPHOST, LE DO THOIL, CHUIG:
Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol aie@tii.ie
Seirbhís do Chustaiméirí customerservice@tii.ie
Cosaint Sonraí dataprotection@tii.ie
Saoráil Faisnéise foi@tii.ie
Sonraisc/Cuntais accountspayable@tii.ie
Pleanáil agus Forbairt landuseplanning@tii.ie
Toiliú do Bhóthar a Oscailt (cuideachtaí teileachumarsáide) thirdpartyworks@tii.ie
Foilseacháin agus Caighdeáin TII infopubs@tii.ie

 

Maidir le gach ceist eile, is féidir leat úsáid a bhaint as ár mbosca ríomhphoist ginearálta, info@tii.ie. Cinnteoimid go seolfar do chomhfhreagras chuig an bhfoireann chuí agus go dtabharfaimid freagra duit a thapúla agus is féidir.