Seirbhísí Eile

Sábháilteacht

Tugaimid céadtús áite do shábháilteacht úsáideoirí bóithre náisiúnta agus úsáideoirí Luas....

Pleanáil Úsáid Talún

Caithfidh údaráis phleanála TII a chur ar an eolas ar iarratais pleanála agus ar phleananna forbartha a imríonn tionchar ar...

Comhshaol

Is é an dúshlán atá roimh an Údarás gréasán náisiúnta sábháilte agus éifeachtúil bóithre agus iarnróid éadroim a sholáthar....

Seandálaíocht

Déantar breithniú ar an tseandálaíocht a chur san áireamh go hiomlán sa phróiseas pleanála do scéimeanna bóithre náisiúnta agus déanann...

Soláthar

Eolas maidir le soláthar tionscadal TII....

Taighde TII

Aithníonn TII fiúntas an taighde agus an ról tábhachtach a ghlacann sé chun cabhrú linn ár gcuspóirí straitéiseacha a bhaint...

TII Innovation

TII seeks to create value relevant to its purpose through the application of new and better solutions....

Aonad um Pleanáil Straitéise

Tugaimid céadtús áite do shábháilteacht úsáideoirí bóithre náisiúnta agus úsáideoirí Luas....