Eolas ar Dholaí

Tá na dolabhóithre in Éirinn lonnaithe don chuid is mó ar phasáistí idiruirbeacha agus gearrtar dola (tobhach nó táille) ar gach feithicil a úsáideann iad. Tá TII freagrach as soláthar agus feidhmiú na socruithe dola a mhaoirsiú, agus as monatóireacht agus bainistiú na socruithe dola atá ann cheana féin ar an ngréasán bóithre náisiúnta.