Séanadh

 

Is mar threoir a thugtar an t-ábhar atá sa leathanaigh seo. Tá sé i gceist leis rochtain an phobail ar fhaisnéis faoi TII a fheabhsú.

Cé go ndéantar gach dícheall leis an ábhar seo a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann TII aon fhreagracht as aon earráidí, easnaimh ná ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon suíomh lena nasctar na leathanaigh seo. Cé go ndéantar gach dícheall iontaofacht na suíomhanna liostaithe a chinntiú ní hionann sin agus formhuiniú ar na suíomhanna seo.