Beartas Ionaid Sheirbhísí 2023

Iúil 10, 2023

Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) i mbun a dhoiciméad beartais a nuashonrú faoi láthair maidir le hionaid sheirbhísí a sholáthar ar chodanna mótarbhealaigh agus débhealaigh Cineál 1 den ghréasán bóithre náisiúnta. Chomh maith le limistéir shábháilte stad agus scíthe a sholáthar do thiománaithe, is iondúil go n-áiríonn ionaid sheirbhísí: páirceáil d’Fheithiclí Troma Tráchtála; áiseanna bia, breosla, athluchtaithe agus leithris a sholáthair.

Walk21 Ireland Claochlú Sráidbhaile na Mala Raithní

MFómh 28, 2022

Is sráidbhaile tuaithe é an Mhala Raithní, Co. Mhaigh Eo, atá suite ar bhóthar náisiúnta an N59, cuid de Shlí íocónach an Atlantaigh Fhiáin. D’aithin Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifig Bóithre Náisiúnta Mhaigh Eo (NRO) agus Bonneagar Iompair Éireann an gá atá le feabhsuithe ar shábháilteacht ar bhóithre sa sráidbhaile. Ina dhiaidh sin, forbraíodh Ráiteas Dearaidh Sráidbhaile le cur chuige comhoibríoch agus rannpháirtíoch i leith dearadh sráidbhaile.