Eolas Teagmhála Dola

Sula ndéanann tú teagmháil le BIÉ le do cheist dola, cinntigh le do thoil go bhfuil teagmháil déanta agat cheana féin leis an oibreoir dola ábhartha agus cuir an freagra a fuair tú uathu san áireamh i do chomhfhreagras. Tá a n-eolas teagmhála nasctha thíos:

Oibreoir Dola eflow an M50

M1

M3

M4

N6

M7/M8

N8

Tollán Luimnigh

N25

Tollán Bhaile Átha Cliath

Droichead Dola an Nascbhóthair Thoir

Is féidir eolas ar Shuíomhanna Dola agus Táillí a fháil anseo.

Má bhraitheann tú nach raibh freagra an oibreora leordhóthanach nó sásúil, déan teagmháil, le do thoil, le BIÉ lena n-áirítear an comhfhreagras ar fad a fuarthas le haghaidh Athbhreithniú BIÉ.

Le haghaidh fiosrúcháin eile faoi BIÉ, téigh le do thoil chuig ár láithreán gréasáin anseo.