Droichead an Nascbhóthair Thoir

Suíomh: Is droichead dola é Droichead an Nascbhóthair Thoir, atá suite i gCeantar na nDugaí i mBaile Átha Cliath.

Tá na dolaí a leanas á chur i bhfeidhm ar Dhroichead an Nascbhóthair Thoir:

CINEÁL FEITHICLE DOLA

Gluaisrothair (níos mó ná 50cc)

Free

Gluaisteáin

€2.20

Busanna nó Cóistí

€3.40

Feithiclí tráchtála ag a bhfuil meáchan gan ualach nach mó ná 2,000kg

€3.40

Feithiclí tráchtála ag a bhfuil meáchan gan ualach níos mó ná 2,000kg agus nach bhfuil níos mó ná 2 acastóir acu

€4.60

Feithiclí tráchtála ag a bhfuil meáchan gan ualach níos mó ná 2,000kg agus nach bhfuil níos mó ná 3 acastóir acu

€5.60
Feithiclí tráchtála ag a bhfuil meáchan gan ualach níos mó ná 2,000kg agus a bhfuil 4 acastóir nó níos mó acu €6.80

Le haghaidh tuilleadh eolais: www.egis-projects.ie

OIBRITHEOIR ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA DOLA TEAGMHÁIL
Egis Road & Tunnel Operation Ireland
  • Airgead tirim
  • Clibeanna dola leictreonacha idir-inoibritheachta eToll
  • www.etoll.ie
Egis Projects Ireland
Teach na Coille Thuaidh
Páirc Gnó na Coille Thuaidh
Seantrabh, Baile Átha Cliath 9
Guthán: 01 469 1200
Facs: 01 469 1201