Beartas Ionaid Sheirbhísí 2023

JUL 10TH, 2023

Tá Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) i mbun a dhoiciméad beartais a nuashonrú faoi láthair maidir le hionaid sheirbhísí a sholáthar ar chodanna mótarbhealaigh agus débhealaigh Cineál 1 den ghréasán bóithre náisiúnta. Chomh maith le limistéir shábháilte stad agus scíthe a sholáthar do thiománaithe, is iondúil go n-áiríonn ionaid sheirbhísí: páirceáil d’Fheithiclí Troma Tráchtála; áiseanna bia, breosla, athluchtaithe agus leithris a sholáthair.